Đào tạo
Minimize
Quy định công tác tốt nghiệp
Minimize


Quy định công tác tốt nghiệp Khoa Kế toán Tài chính.
Tài liệu được tập thể giáo viên Khoa Kế toán

 Tài chính Trường Đại học Nha Trang biên soạn, Chủ biên: Trưởng Khoa, TS Phan Thị Dung. Đây là tài liệu

rất bổ ích và quan trọng giúp Sinh viên ngành Kế toán và Tài chính thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
Xem chi tiết Quy định