Menu Bộ môn Cơ kỹ thuật
Minimize
  
Nhân sự
Minimize

PGS. TS. Trần Hưng Trà

- Lý lịch khoa học

- Phó trưởng Khoa

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 1998

- Thạc sỹ ĐH Nha Trang, 2003

- Tiến sỹ ĐH Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản, 2010

- Phụ trách môn học: Sức bền vật liệu, Vật liệu kỹ thuật, Cơ học vết nứt.

- Email: tra@ntu.edu.vn

TS. Lê Nguyễn Anh Vũ

- Lý lịch khoa học

- Trưởng Bộ môn

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, 2005

- Thạc sỹ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, 2008

- Tiến sĩ ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan, 2017

- Phụ trách môn học: Cơ học chất lỏng, cơ học lý thuyết, Cơ học ứng dụng

- Email: vulna@ntu.edu.vn

ThS. Lê Công Lập

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Bách khoa TP HCM, 2005

- Thạc sỹ cơ khí ĐH Ulsan, Hàn Quốc, 2009

- Thạc sỹ kinh tế ĐH Northwestern-Polytechnic, Mỹ, 2011

- Nghiên cứu sinh ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

- Phụ trách môn học: Phương pháp phần tử hữu hạn, Kinh tế xây dựng,Quản trị sản xuất.

- Email: laplc@ntu.edu.vn

TS. Dương Đình Hảo

- Lý lịch khoa học 

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 2009

- Thạc sỹ ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2014

- Tiến sĩ ĐH công nghệ Nagaoka, Nhật Bản.

- Phụ trách môn học: Cơ học lý thuyết, Cơ kỹ thuật, Sức bền vật liệu

- Email: dinhhao@ntu.edu.vn

TS. Trương Đắc Dũng

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 2009

- Thạc sỹ ĐH Ulsan Hàn Quốc, 2014

- Phụ trách môn học: Sức bền vật liệu, Cơ học ứng dụng, Cơ học kết cấu 1.

- Email: dungtd@ntu.edu.vn

- Đang làm hậu tiến sĩ (Post Doc) tại Hàn Quốc
ThS. Trương Thành Chung

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM, 2008

- Thạc sỹ ĐH KAIST, Hàn Quốc, 2011

- Phụ trách môn học: Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2, Động lực học công trình

- Email: chungtruongthanh@gmail.com

https://sites.google.com/site/trchungvn