Nội dung chi tiết
Minimize
Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng) 167 9/10/2018 8:25:10 AM
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng 167 5/17/2018 9:29:16 AM
 Số 284/KH-ĐHNT, ngày 14/5/2018
THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo 167 5/8/2018 10:47:15 AM
 Số 255/TB-ĐHNT, ngày 02/05/2018
QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy 167 5/8/2018 10:43:31 AM
 Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/4/2018
Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 167 4/27/2018 11:12:44 AM
 Các Thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang 167 4/9/2018 11:13:02 AM
 QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang theoThông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT (Số 1140/QĐ-BGDĐT, ngày 26/3/2018)
QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo 167 4/5/2018 10:24:35 AM
 Số 349, ngày 05 tháng 4 năm 2018 V/v Giao quản lý ngành đào tạo
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang 167 11/1/2017 11:21:17 AM
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) 167 9/11/2017 3:22:31 PM
 Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.
THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường 167 9/11/2017 3:01:17 PM
 Số 135/TB-ĐT ngày 3/3/2017
Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 29 tin)