Tin tức sự kiện
Minimize
KHÓA 62 (NHẬP HỌC THÁNG 9&10/2020) CHÚ Ý! Phòng Đào Tạo 9/13/2020 2:31:18 PM
 Các điều cần quan tâm và chú ý thực hiện
Kiểm tra trình độ đầu vào TIẾNG ANH (NGOẠI NGỮ) - Khóa 62 Phòng Đào Tạo 8/9/2019 10:49:24 AM
 Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Đợt 1: 04/10/2020 (Chú ý: Tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật sẽ thi Đợt 2 vào ngày 18/10/2020)