Tin tức sự kiện
Minimize
KHÓA 62 (NHẬP HỌC THÁNG 9&10/2020) CHÚ Ý! 

Phòng Đào Tạo 9/13/2020 2:31:18 PM
Các điều cần quan tâm và chú ý thực hiện


1/ LỊCH: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV KHÓA 62

Chú ý: Lịch học tuần giáo dục công dân (đợt bổ sung): Đối với sinh viên nhập học từ sau ngày 07/10 và những sinh viên nhập học trước nhưng chưa học, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 11/10/2020
Địa điểm: HT3.

 2/ LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 62

3/ LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA K624/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

5/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

6/ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1/2020-2021 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

7/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

8/ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH (Mời xem hướng dẫn cụ thể tại đây) & TIN HỌC 

9/ KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2020-2021

10/ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017 (Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
  QUYẾT ĐỊNH V/v sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy
  ban hành theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
  Số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 19/8/2019

         
11/ DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 62 

12/ THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO


13/ CÁC CÂU LẠC BỘ VÀ ĐỘI TÌNH NGUYỆN


Các tin cùng thể loại
+ Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61
+ KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!
+ Kiểm tra trình độ đầu vào TIẾNG ANH (NGOẠI NGỮ) - Khóa 62