Tin tức sự kiện
Minimize
Kiểm tra trình độ đầu vào TIẾNG ANH (NGOẠI NGỮ) - Khóa 62 

Phòng Đào Tạo 8/9/2019 10:49:24 AM
Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Đợt 1: 04/10/2020 (Chú ý: Tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật sẽ thi Đợt 2 vào ngày 18/10/2020)

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

Thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh: Khi dự thi mang theo GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực…
Đợt 1: 04/10/2020 (Chú ý: Tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật sẽ thi Đợt 2) Đợt 2: 18/10/2020 (Sinh viên nhập học từ 29/09 và sinh viên đăng ký dự thi tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật)

Tải File Danh sách, ngày, giờ thi, phòng thi - Đợt 1 (04/10/2020)


Tải File Danh sách, ngày, giờ thi, phòng thi (18/10/2020)


Chú ý:
- Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…
- Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)
- Mã sinh viên (Mã SViên) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.
- Địa điểm thi: Giảng đường G5 và G7


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI
1) TIẾNG ANH: 

2) TIẾNG PHÁP:

Mời xem Video: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TIẾNG PHÁP ĐẦU VÀO K623) TIẾNG TRUNG:

Mời xem Video: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TIẾNG TRUNG ĐẦU VÀO K62

4) TIẾNG NHẬT:


Các tin cùng thể loại
+ Kiểm tra trình độ TIN HỌC - Khóa 61
+ KHÓA 61 (NHẬP HỌC THÁNG 7&8/2019) CHÚ Ý!
+ KHÓA 62 (NHẬP HỌC THÁNG 9&10/2020) CHÚ Ý!