Tin tức sự kiện
Minimize
Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61) Phòng Đào Tạo 9/25/2018 8:14:11 AM
Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57 Phòng Đào Tạo 4/28/2017 1:31:12 PM
 Thông báo số 261/TB-ĐHNT ngày 27/4/2017
Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59) Phòng Đào Tạo 3/8/2017 10:25:03 AM
 Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30 tháng 12 năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước) Hưng ttmt 1/10/2012 4:05:56 PM
 Chương trình đào tạo Trường đại học Nha Trang trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.