Tin tức sự kiện
Minimize
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước) 

Hưng ttmt 1/10/2012 4:05:56 PM
Chương trình đào tạo Trường đại học Nha Trang trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59) 


Điều chỉnh, bổ sung một số học phần trong CTĐT K57 trở về trước 
 
 I. Khóa 53 về trước

Chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng
tải về tại đây (doc) hoặc (pdf)

Học phần thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp Khóa 52 & 53

Chương trình đào tạo liên thông đại học từ cao đẳng (Khóa 54) 
 
II. Khóa 54 trở đi


  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

1.Kỹ thuật khai thác thủy sản

2. Khoa học hàng hải

3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4. Công nghệ chế biến thủy sản

5. Công nghệ thực phẩm

6. Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7. Công nghệ chế tạo máy

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

9. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

10. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

11. Kỹ thuật tàu thủy

12. Nuôi trồng thủy sản

13. Bệnh học thủy sản

14. Quản lý nguồn lợi thủy sản

15. Ngôn ngữ Anh

16. Kế toán

17. Tài chính - Ngân hàng 

18. Kinh doanh thương mại

19. Quản trị kinh doanh

20. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21. Kinh tế nông nghiệp (KT quản lý thủy sản)

22. Công nghệ sinh học

23. Công nghệ kỹ thuật môi trường

24. Công nghệ thông tin

25. Công nghệ Sau thu hoạch

26. Công nghệ kỹ thuật hóa học

27. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

28. Hệ thống thông tin quản lý

29. Quản lý thủy sản

30. Marketing
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
                                             

1. Công nghệ chế biến thủy sản

2. Công nghệ thực phẩm

3. Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

4. Nuôi trồng thủy sản

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6. Đóng tàu

7. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

8. Công nghệ thông tin

9. Kế toán

10. Quản trị kinh doanh

11. Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (Khóa 55 trở đi)

12. Kinh doanh thương mại (Khóa 55 trở đi)

13. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Khóa 55 trở đi)

14. Công nghệ sinh học (Khóa 55 trở đi)

15. Công nghệ kỹ thuật môi trường (Khóa 55 trở đi)Các tin cùng thể loại
+ Chương trình đào tạo ĐẠI HỌC K62
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59)
+ Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57