Tin tức sự kiện
Minimize
Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57 

Phòng Đào Tạo 4/28/2017 1:31:12 PM
Thông báo số 261/TB-ĐHNT ngày 27/4/2017

Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình và các chương trình đào tạo...
Quyết định cho phép học ngành thứ 2 và cấp bằng hệ chính quy (Số 579/QĐ-ĐHNT 26/06/2017)
Quyết định cho phép học ngành thứ 2 và cấp bằng hệ chính quy (Số 915/QĐ-ĐHNT 19/09/2017)Các tin cùng thể loại
+ Chương trình đào tạo ĐẠI HỌC K62
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60)
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59)