Tin tức sự kiện
Minimize
THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2020-2021 Phòng Đào Tạo 9/13/2020 2:55:39 PM
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN\KHÓA LUẬN KHÓA 58 Phòng Đào Tạo 3/3/2020 3:56:30 PM
 Đề cương học phần các học phần Lý thuyết...
THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2) Phòng Đào Tạo 2/28/2020 4:02:00 PM
 Cập nhật Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2) sau khi nghỉ thời gian dài do dịch bệnh Covid-19
Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 Phòng Đào Tạo 6/3/2019 3:16:53 PM
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý! Phòng Đào Tạo 9/4/2018 4:46:15 PM
 Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!
Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019 Phòng Đào Tạo 8/23/2018 4:36:04 PM
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học Phòng Đào Tạo 5/17/2017 11:21:35 AM
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Lịch thi lại HK 2/2017-2018 Phòng Đào Tạo 5/15/2017 8:41:51 AM
 Danh sách thi xem trên hệ thống quản lý đào tạo
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI Dao Tao 12/28/2011 3:00:20 PM
 Mục tin này cung cấp các thông tin bao gồm: Thời khóa biểu, lịch thi các học kỳ, biểu đồ khóa học và kế hoạch công tác tốt nghiệp cho HSSV.