Tin tức sự kiện
Minimize
DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN\KHÓA LUẬN KHÓA 58 

Phòng Đào Tạo 3/3/2020 3:56:30 PM
Đề cương học phần các học phần Lý thuyết...

STT

Khoa

Lớp

Mã HP

Tên học phần

TC

01

Viện KH & CNKT TS

58.QLTS

FIT371

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản lý thủy sản)

5

02

58.QLTS

FIT382

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản lý thủy sản)

5

03

Khoa Điện - Điện tử

58.DDT

MEC374

SCADA - DCS

2

04

58.DDT

INE363

Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện

2

05

58.DDT

ELA374

Chuyện đề tốt nghiệp (CNKT Điện, điện tử)

6

06

Khoa Kỹ thuật giao thông

58.CNOT

AUE355

Điều hòa không khí trong ô tô

2

07

58.CNOT

AUE380

TTập Tốt nghiệp (Kỹ thuật ô tô)

2

08

58.CNOT

AUE379

Chuyên đề tốt nghiệp (Kỹ thuật ô tô)

6

09

58.KHHH

MAE396

Quản trị Logistics

3

10

58.KHHH

MAE395

TTập Tốt nghiệp (Khoa học hàng hải)

2

11

58.KHHH

MAE378

Chuyên đề tốt nghiệp (Khoa học hàng hải)

5

12

58.KTTT

NAA366

Trang trí nội thất tàu thủy

2

13

58.KTTT

NAA379

TTập Tốt nghiệp (Kỹ thuật tàu thủy)

2

14

58.KTTT

NAA378

Chuyên đề tốt nghiệp (Kỹ thuật tàu thủy)

6

15

Khoa Cơ khí

58.CDT

MEC301

TTập Tốt nghiệp (Kỹ thuật cơ điện tử)

5

16

58.CDT

MEC399

Chuyên đề tốt nghiệp (Kỹ thuật cơ điện tử)

5

17

58.NL

REE378

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật nhiệt)

5

18

58.NL

REE379

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật nhiệt)

5

19

58.CTM

MET398

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (CNghệ chế tạo máy)

5

20

58.CTM

MET399

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (CNghệ chế tạo máy)

5

21

58.KTCK

MET396

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật cơ khí)

5

22

58.KTCK

MET397

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật cơ khí)

5

23

Khoa Xây dựng

58.CNXD

CIE378

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật xây dựng)

5

24

58.CNXD

CIE379

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật xây dựng)

5

25

Viện CNSH - môi trường

58.CNMT

ENE380

Chuyên đề tốt nghiệp (Tính toán thiết kế hệ thống xử lý chất thải)

4

26

58.CNMT

ENE379

Chuyên đề tốt nghiệp (Kỹ thuật môi trường)

6

27

58.CNSH

BIO3518

TTập Tốt nghiệp (Công nghệ sinh học)

4

28

58.CNSH

BIO3520

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ sinh học)

3

29

58.CNSH

BIO3521

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Công nghệ sinh học)

3

30

Khoa Kế toán - Tài chính

58.KiT

AUD381

Chuyên đề tốt nghiệp (Kế toán/T.Chính-N.Hàng)

4

31

58.KiT

AUD382

Chuyên đề tốt nghiệp (Kiểm toán/K.Soát nội bộ)

6

32

58.KT

AUD363

Hệ thống thông tin Kế toán 4

2

33

58.KT

FIB369

Thẩm định tín dụng

2

34

58.KT

AUD380

Hệ thống kiểm soát nội bộ

2

35

58.KT

ACC380

Chuyên đề tốt nghiệp (Kế toán)

4

36

58.TCNH

FIB368

Tài chính công ty đa quốc gia

2

37

58.TCNH

FIB359

Mô hình tài chính

3

38

58.TCNH

FIB374

Chuyên đề tốt nghiệp (Tài chính - ngân hàng)

5

39

Khoa Ngoại ngữ

58.NNA-DL

ENT364

T.Anh sử dụng trong Qtrị nhà hàng KS và khu resort

2

40

58.NNA-DL

ENT365

Tiếng Anh sử dụng trong Quản trị lữ hành

2

41

58.NNA-DL

ENT366

Tiếng Anh sử dụng trong Quy hoạch du lịch

3

42

58.NNA-DL

ENT367

Tiếng Anh sử dụng trong Du lịch bền vững

3

43

58.NNA-BPD

TRI327

Biên dịch chuyên ngành

2

44

58.NNA-BPD

TRI328

Phiên dịch chuyên ngành

3

45

58.NNA-BPD

TRI365

Ngoại khóa biên dịch

2

46

58.NNA-BPD

TRI366

Ngoại khóa phiên dịch

3

47

Viện Nuôi trồng thủy sản

58.NTTS

AQT376

TTập Tốt nghiệp (Nuôi trồng thủy sản)

4

48

58.NTTS

AQT373

Chuyên đề tốt nghiệp (Nuôi trồng thủy sản)

6

49

58.BHTS

AQT380

TTập tốt nghiệp (Bệnh học thủy sản)

4

50

58.BHTS

AQT377

Chuyên đề tốt nghiệp (Bệnh học thủy sản)

6

51

Khoa Công nghệ thông tin

58.CNTT

NEC360

Điện toán đám mây

3

52

58.CNTT

INS362

Khai phá dữ liệu

3

53

58.CNTT

NEC352

Chuyên đề tốt nghiệp (Công nghệ thông tin)

4

54

58.TTQL

BUA397

Kinh doanh thông minh

3

55

58.TTQL

INS364

Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

3

56

58.TTQL

INS352

Chuyên đề tốt nghiệp (HT thông tin quản lý)

4

57

Khoa Công nghệ thực phẩm

58.CBTS

SPT385

Phát triển sản phẩm từ thủy sản

2

58

58.CBTS

SPT386

Phân tích nguy cơ trong công nghiệp TPhẩm

2

59

58.CBTS

SPT387

Chuyên đề tốt nghiệp (Công nghệ chế biến TS)

6

60

58.CNTP

FOT363

Sản phẩm giá trị gia tăng và TPhẩm chức năng

2

61

58.CNTP

FOT356

Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm

2

62

58.CNTP

FOT380

Chuyên đề tốt nghiệp (Công nghệ thực phẩm)

6

63

58.STH

POT355

V.Hành và QL kho bảo quản SP sau thu hoạch

2

64

58.STH

POT356

Tận dụng phụ phẩm nông thủy sản

2

65

58.STH

POT374

Chuyên đề tốt nghiệp (CNghệ sau thu hoạch)

6

66

58.CNHH

ENE262

Hóa kỹ thuật môi trường

2

67

58.CNHH

CHE384

Tái chế nhựa

2

68

58.CNHH

CHE385

Chuyên đề tốt nghiệp (CNghệ KThuật hóa học)

6

69

Khoa Kinh tế

58.QTKD

BUA345

Đàm phán trong kinh doanh

3

70

58.QTKD

BUA312

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

71

58.QTKD

BUA366

TTập Nghề nghiệp (Quản trị kinh doanh)

4

72

58.KDTM

TRE364

Khởi sự kinh doanh

3

73

58.KDTM

TRE370

Chuyên đề ngoại khóa (KD thương mại)

2

74

58.KDTM

TRE371

TTập Nghề nghiệp (KD thương mại)

5

75

58.KTNN

FIE363

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kinh tế thủy sản)

5

76

58.KTNN

FIE364

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kinh tế thủy sản)

5

77

58.MARKT

MKT371

Đề án Lập kế hoạch marketing

5

78

58.MARKT

MKT317

Đề án Nghiên cứu marketing

5

79

Khoa Du lịch

58.QTDL

TOM385

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị du lịch)

5

80

58.QTDL

TOM386

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị du lịch)

5

81

58.QTKS

HOM388

Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị khách sạn)

5

82

58.QTKS

HOM389

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị khách sạn)

5


Các tin cùng thể loại
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2)
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2020-2021
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020
+ KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý!
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học
+ Lịch thi lại HK 2/2017-2018