Tin tức sự kiện
Minimize
THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2020-2021 

Phòng Đào Tạo 9/13/2020 2:55:39 PM
Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN\KHÓA LUẬN KHÓA 58
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2)
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020
+ KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý!
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học
+ Lịch thi lại HK 2/2017-2018