Tin tức sự kiện
Minimize
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước 

Dao Tao 12/28/2011 3:16:30 PM
Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang.

----- Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp ---- Chúc các bạn thành công-----


DANH SÁCH TỐT NGHIỆPNĂM 2016

QUÝ 4 NĂM 2016

- Sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN: Nha Trang, Kiên Giang

QUÝ 3 NĂM 2016
             

- QĐ Tốt nghiệp bổ sung.

- Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa  Điện - Điện tử.

- Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Kinh tế, Khoa Kế toán - Tài chính, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng.

- Viện Nuôi trồng Thủy sảnViện CN Sinh học & Môi trường, Viện KH & CN Khai thác TS.

QUÝ 2 NĂM 2016 

- Sinh viên tốt nghiệp tại Kiên Giang và Nha Trang (bổ sung)

- Sinh viên tốt nghiệp tại Nha Trang

- Sinh viên tốt nghiệp tại Kiên Giang

QUÝ 1 NĂM 2016

Sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN tại Nha Trang (tháng 1/2016) 


QUÝ 4 NĂM 2015

Sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN tại Nha Trang (tháng 10/2015)

QUÝ 3 NĂM 2015

Sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ tại Nha Trang (tháng 7/2015)

Sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN tại Kiên Giang (tháng 9/2015)

Sinh viên tốt nghiệp TCCN tại Nha Trang (tháng 9/2015)
             

QUÝ 2 NĂM 2015- Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐH&CĐ

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp


QÚY 1 NĂM 2015

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐH&CĐ tại Nha Trang

- Danh sách học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐH&CĐ tại Phân hiệu Kiên Giang
QÚY 3 NĂM 2014


- Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐH&CĐ (file pdf) và Trung cấp (file pdf) tháng 10/2014

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐH&CĐ (file pdf) và Trung cấp (file pdf) tháng 8/2014 

- Danh sách tốt nghiệp bổ sung

 - Đại học cao đẳng (Quyết định tốt nghiệp)(Danh sách SV tốt nghiệp)QUÝ 2 NĂM 2014


 - Đại học và Cao đẳng

- Trung cấp chuyên nghiệpQUÝ 1 NĂM 2014


- Đại học và Cao đẳng

- Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp tại Phân hiệu Kiên Giang

- Trung cấp chuyên nghiệpQUÝ 4 NĂM 2013

- Đại học và Cao đẳng

- Trung cấp chuyên nghiệp


 QUÝ 3 NĂM 2013 - ĐỢT 2

- Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

 QUÝ 3 NĂM 2013

 - Đại học

- Cao đẳng

- Trung cấp


QUÝ 2 NĂM 2013

- Đại học & Cao đẳng

- Trung cấp chuyên nghiệpQUÝ 1 NĂM 2013

- Đại học, Cao đẳng và Trung cấp tại Nha Trang


QUÝ 4 NĂM 2012


- Đại học & Cao đẳng tại Nha Trang

- Đại học & Cao đẳng tại Phân hiệu Kiên Giang

- Trung cấp


QUÝ 3 NĂM 2012

             - Đại học & Cao đẳng

             - Trung cấp chuyên nghiệp QUÝ 2 NĂM 2012
         
           
Đại học & Cao đẳng      
            - 
Trung cấp
  


QUÝ 1 NĂM 2012

         - Đại học & Cao đẳng (Nha Trang)

         - Trung cấp

         - Kiên Giang


QUÝ 4 NĂM 2011

        Đại học & Cao đẳng

        Trung cấp  


QUÝ 2 NĂM 2011

       - Đại học & Cao đẳng

       - Trung cấp  


QUÝ 4 NĂM 2010

      - Phân hiệu Kiên Giang

     Đại học & Cao đẳng (tất cả các Khoa)

     - Trung cấp  


QUÝ 3 NĂM 2010 

- Khoa Khai thác

Khoa Cơ khí

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến (Đại học)      Cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế     bổ sung

Khoa Kế toán-Tài chính

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Khoa Ngoại ngữ

Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp bổ sung (các Khoa)

- Trung cấp 


QUÝ 2 NĂM 2010

- Khoa Khai thác     Tại chức

Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến      Trung cấp

Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Khoa Ngoại ngữ

Phân hiệu Kiên Giang

Trung cấp


QUÝ 1 NĂM 2010

- Khoa Khai thác

Khoa Cơ khí

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Kinh tế

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

Khoa Ngoại ngữ

- Phân hiệu Kiên Giang

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Tại chức - Bằng 2

- Trung cấp 


 QUÝ 4 NĂM 2009

Khoa Khai thác

- Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Chế biến

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Viện Công nghệ sinh học và môi trường

Phân hiệu Kiên Giang

Trung tâm Nguyên cứu và phát triển công nghệ phần mềm


QUÝ 3 NĂM 2009

- Khoa Kinh tế

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Nguyên cứu và phát triển công nghệ phần mềm

- Vừa làm vừa học đào tạo tại Đại học Nha Trang  

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

- Đào tạo tại Trường Trung học Thuỷ sản

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Thủy sản

QUÝ 2 NĂM 2009 

- Khoa Khai thác

- Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến

- Khoa Kinh tế và Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh (Đại học, Cao đẳng và Trung cấp) 

- Khoa Nuôi trồng thủy sản

- Vừa làm vừa học đào tạo tại Đại học Nha Trang:     

          ĐH liên thông và ĐH Bằng 2     ĐH Chuyên tu và ĐH Tại chức

Đào tạo tại Sở NNghiệp và PTriển NThôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đào tạo tại Trường Trung học Thủy sản

Đào tạo tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

Đào tạo tại Trường Cao đẳng Thủy sản   Cao đẳng

Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

Đào tạo tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Ninh Thuận

- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Đào tạo tại Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ

Đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau

- Đào tạo tại Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi


QUÝ 1 NĂM 2009

- Khoa Khai thác

- Khoa Cơ khí

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Khoa Chế biến

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Kinh tế

Khoa Nuôi trồng thủy sản

Viện Công nghệ sinh học và môi trường

- Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh
Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017