Tin tức sự kiện
Minimize
CHỈ THỊ Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo 

Phòng Đào Tạo 5/9/2018 8:04:56 AM
Số 1737/CT-BGDĐT, ngày 07/5/2018

Các tin cùng thể loại
+ QUY CHẾ: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY (2018)
+ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Bộ GD&ĐT thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
+ Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang
+ THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học hệ chính quy - năm 2020
+ THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
+ Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang