Nhân sự
Minimize
 
VŨ KẾ NGHIỆP
Trưởng phòng
ĐT: 0258.3831697
 

 
TRẦN THỊ MỸ HẠNH
Phó Trưởng phòng
ĐT: 0258.2220747
Email: myhanhtt@ntu.edu.vn


LÊ BẢO CHÂU
Chuyên viên
ĐT: 0258.2220767
Email: lbchau@ntu.edu.vn

TRẦN NHẬT TÂN
Chuyên viên
ĐT: 0258.2220767
Email: tantn@ntu.edu.vnNGUYỄN THỊ OANH

Chuyên viên
ĐT: 0258.2220747
Email: oanhnt@ntu.edu.vn