Lý lịch KHCN của Chuyên gia


Khoa Cơ Khí                                               
 - Đặng Xuân Phương                       Tiếng Việt  Tiếng Anh                       - Nguyễn Văn Nhận                  Tiếng Việt  
 - Lê Văn Khẩn  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Nguyễn Văn Tường  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Nguyễn Hữu Nghĩa  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Trần Đại Tiến  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Hữu Thật  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Vũ Thăng Long  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thiên Chương
 Tiếng Việt
 Tiếng Anh
       
             
 Khoa Công nghệ Thực phẩm            
 - Đổ Lê Hữu Nam  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Nguyễn Văn Minh
 Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Hà Thị Hải Yến  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Phạm Hồng Ngọc Thùy
 Tiếng Việt   Tiếng Anh
 - Hoàng Thị Huệ An  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Phạm Thị Đan Phương
 Tiếng Việt  
 - Huỳnh Nguyễn Duy Bảo  Tiếng Việt
 
   - Phan Thị Khánh Vinh
 Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Khổng Trung Thắng  Tiếng Việt      - Phan Vĩnh Thịnh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lưu Hồng Phúc  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Tạ Thị Minh Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Mai Thị Tuyết Nga  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Thái Văn Đức
 Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Phước Hòa  Tiếng Việt
 
   - Trần Quang Ngọc
 Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thế Hân
 Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Trần Thị Hoàng Quyên
 Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thị Mỹ Hương  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Trần Thị Huyền
 Tiếng Việt  
 - Nguyễn Thuần Anh  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Trang Sĩ Trung
 Tiếng Việt  
 - Nguyễn Trọng Bách  Tiếng Việt
 Tiếng Anh

 - Vũ Ngọc Bội
 Tiếng Việt  

 
       
 Khoa Công nghệ Thông tin            
 - Đinh Đồng Lưỡng  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
 - Đỗ Như An  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
       
 - Nguyễn Đức Thuần  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
       
 - Phạm Thị Thu Thúy  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
       
 - Phạm Gia Hưng  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
       
             
 Khoa Điện - Điện tử            
 - Lê Phước Lượng  Tiếng Việt          
 - Lê Văn Hảo  Tiếng Việt
       
 - Nguyễn Hoài Bão  Tiếng Việt          
 - Phan Văn Cường  Tiếng Việt   Tiếng Anh        
 - Trần Đại Tiến  Tiếng Việt 
         
 - Trần Tiến Phức  Tiếng Việt 
         
             
 Khoa Kỹ thuật Giao thông            
 - Hồ Đức Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Thuần  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Huỳnh Lê Hồng Thái  Tiếng Việt  Tiếng Anh
   - Phạm Thanh Nhựt  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Huỳnh Văn Vũ  Tiếng Việt  Tiếng Anh
   - Phùng Minh Lộc  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Lê Bá Khang  Tiếng Việt  Tiếng Anh
   - Trần Gia Thái  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Nguyễn Thanh Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
             
 Khoa Kinh tế            
 - Hồ Huy Tựu  Tiếng Việt  Tiếng Anh     - Nguyễn Văn Ngọc  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Lê Chí Công  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Phạm Đình Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lê Kim Long  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Phạm Hồng Mạnh  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Nguyễn Ngọc Duy  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
   - Phan Thị Xuân Hương  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Nguyễn Thị Trâm Anh  Tiếng Việt          
             
 Khoa Kế toán - Tài chính            
 - Bùi Thị Thu Hà  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Chu Thị Lê Dung  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Nguyễn Thị Lan Phương  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Đặng Thị Tâm Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Nguyễn Thị Thủy  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Hoàng Thị Dự  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Nguyễn Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Hoàng Văn Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Phan Thị Khánh Trang  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Huỳnh Thị Như Thảo  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Phạm Thị Phương Uyên  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Huỳnh Thị Thanh Thúy  Tiếng Việt      - Phan Hồng Nhung  Tiếng Việt  
 - Lê Thị Thanh Huệ  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Thái Ninh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Bích Hương Thảo  Tiếng Việt  Tiếng Anh    - Võ Văn Cần  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thành Cường  Tiếng Việt  Tiếng Anh       
 - Nguyễn Thị Bảo Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
 - Nguyễn Thị Cẩm Tú  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
 - Nguyễn Thị Hồng Nhung  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
 - Nguyễn Thị Kim Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
             
 Khoa Ngoại ngữ            
 - Nguyễn Duy Sự  Tiếng Việt  Tiếng Anh         
             
 Khoa Xây dựng            
 - Dương Tử Tiên  Tiếng Việt   Tiếng Anh         
 - Lê Nguyễn Anh Vũ  Tiếng Việt  Tiếng Anh         
 - Nguyễn Thắng Xiêm  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
 - Trần Hưng Trà  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
             
 Viện Nuôi trồng Thủy sản            
 - Châu Văn Thanh  Tiếng Việt      - Nguyễn Địch Thanh  Tiếng Việt
 
 - Lại Văn Hùng  Tiếng Việt
 Tiếng Anh    - Nguyễn Lâm Anh  Tiếng Việt
 Tiếng Anh
 - Lê Anh Tuấn  Tiếng Việt
 Tiếng Anh    - Nguyễn Tấn Sỹ  Tiếng Việt
 
 - Lê Minh Hoàng  Tiếng Việt
 Tiếng Anh    - Nguyễn Văn Minh  Tiếng Việt
 
 - Lục Minh Diệp  Tiếng Việt
 Tiếng Anh    - Phạm Đức Hùng  Tiếng Việt
 Tiếng Anh 
 - Lương Công Trung  Tiếng Việt
 Tiếng Anh    - Phạm Quốc Hùng  Tiếng Việt
 
 - Ngô Anh Tuấn  Tiếng Việt
     - Phạm Thị Anh  Tiếng Việt
 
 - Ngô Văn Mạnh  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
             
 Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường          
 - Đặng Thúy Bình  Tiếng Việt       Phạm Thị Minh Thu  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Ngô Đăng Nghĩa
 Tiếng Việt
   Phạm Thu Thủy  Tiếng Việt  
 - Nguyễn Công Minh
 Tiếng Việt
         
 - Nguyễn Văn Duy  Tiếng Việt
         
   
         
             
 Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản      
 - Hoàng Văn Tính  Tiếng Việt          
 - Nguyễn Đức Sĩ  Tiếng Việt          
 - Tô Văn Phương  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
             
Trung tâm thí nghiệm và thực hành          
 - Đào Thị Ngà  Tiếng Việt          
 - Nguyễn Văn Hòa  Tiếng Việt          
 - Trần Ngọc Lệ  Tiếng Việt  Tiếng Anh         
             
 Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy          
 - Nguyễn Văn Đạt  Tiếng Việt  Tiếng Anh        .