Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu


Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại Học Nha Trang là bộ môn Tin học. Năm 1993, ngành Công nghệ Thông tin được đào tạo tại Trường Đại Học Nha Trang với sự liên kết đào tạo giữa Trường Đại Học Nha Trang và Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Sự liên kết này đã tạo điều kiện thúc đẩy công tác đào tạo ngành Công nghệ thông tin Trường Đại Học Nha Trang phát triển.

         Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin trong cả nước, năm 2000 Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép Trường Đại Học Nha Trang độc lập đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Ngày 17/01/2003 Khoa Công nghệ thông tin được thành lập với 3 bộ môn: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Công nghệ tri thức. Từ năm 2006, Khoa Công nghệ Thông tin có 4 bộ môn: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính & truyền thông và Kỹ thuật phần mềm. Đầu tháng 11/2011, Bộ môn Khoa học máy tính sát nhập vào Bộ môn Kỹ thuật phần mềm; Khoa tiếp nhận Bộ môn Toán từ Khoa khoa học cơ bản. Cùng với vị thế ngày càng đi lên của Trường Đại học Nha Trang anh hùng, Khoa Công nghệ Thông tin phát triển không ngừng trở thành cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin uy tín trong tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, Khoa Công nghệ thông tin được Trường Đại Học Nha Trang chú trọng đầu tư, xây dựng để trở thành một khoa trọng điểm của trường, phục vụ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trong tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

2. Chức năng, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

2.1. Chức năng

Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các nhiệm vụ:

- Đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc học về Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Nha Trang.

- Nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về Công nghệ thông tin.

- Xây dựng, thực hiện hoặc tư vấn thực hiện các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. 

2.2. Cơ cấu tổ chức

          Khoa Công nghệ Thông tin chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ ngành CNTT.

Ban lãnh đạo Khoa bao gồm Trưởng khoa (TS. Phạm Thị Thu Thúy) và Phó Trưởng khoa (TS. Đinh Đồng Lưỡng) điều hành trực tiếp các hoạt động của Khoa. Trong Khoa có các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động bao gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa thành lập các Hội đồng thi đua và Hội đồng khoa học tư vấn giúp Trưởng khoa các vấn đề liên quan.

Dưới Khoa có 4 Bộ môn, là các đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ: Bộ môn Toán (Trưởng BM: TS Phạm Gia Hưng), Bộ môn Hệ thống thông tin (Trưởng BM: TS Nguyễn Đức Thuần), Bộ môn Mạng máy tính & truyền thông (Trưởng BM: ThS Mai Cường Thọ) và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm (Trưởng BM: ThS Bùi Đức Dương).

2.3. Đội ngũ cán bộ

Nhân sự trong Khoa CNTT gồm 44 cán bộ, trong đó có 39 giảng viên, 4 CB hướng dẫn thực hành và 1 viên chức văn phòng. Trong số này có 36/39 giảng viên có trình độ sau đại học (5  Tiến sỹ + 31 Thạc sỹ); 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh; 3 giảng viên học cao học. Tính đến năm 2016, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học sẽ tăng lên 100% theo quy định của Luật Đại học.

3. Công tác đào tạo

3.1 Cơ cấu đào tạo

Hiện Khoa CNTT đào tạo 4 bậc học

- Cao học CNTT 

- Đại học CNTT (4 chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mạng máy tính & truyền thông, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm).

- Cao đẳng CNTT

 

3.2. Quy mô đào tạo

Hàng năm, Khoa CNTT tuyển sinh 2 lớp cao học CNTT (đợt tuyển sinh tháng 1 và tháng 8); tuyển sinh được 350 HSSV chính quy, 150 SV vừa học vừa làm và liên kết với các cơ sở xa trường để đào tạo các khóa liên thông đại học từ cao đẳng.

Tính đến nay, Khoa đã liên kết với Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo được gần 1000 HSSV; từ năm 2000, Khoa đã trực tiếp đào tạo được hơn 1500 cử nhân CNTT và 400 trung cấp.

Hiện Khoa CNTT đang quản lý:

- 1 lớp cao học: 28 học viên  

- 1200 HSSV các hệ ĐH, CĐ

- 300 SV hệ vừa học vừa làm (Liên thông lên Đại học)

4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác trong & ngoài nước.

4.1. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức 1-2 Hội nghị khoa học cấp Khoa/năm.

- Thực hiện các đề tài khoa học cấp Trường và cấp Bộ.

- Tham gia báo cáo tại các Hội thảo quốc gia và quốc tế.

4.2. Hợp tác trong và ngoài nước

Trong những năm gần đây, Khoa đã đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và hợp tác quốc tế. Các mối quan hệ hợp tác ngoài Trường tập trung vào liên kết đào tạo, trao đổi thông tin, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, phát huy năng lực học tập của sinh viên phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Danh sách các đơn vị hợp tác

1. Công ty IBM Việt Nam
2. Công ty SUN Việt
3. Trung tâm Tin học Viễn thông Khánh Hòa
4. Chi nhánh Công ty hệ thống thông tin FPT tại Nha Trang
5. Khoa CNTT Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.
6. Khoa CNTT các trường Đại học trong nước
7. Trường Đại học Yangnam – Hàn Quốc
8. Công ty phần mềm FPT Đà Nẵng
9. Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học công ty IBM Việt Nam.
10. Hội Tin học Tỉnh Khánh Hòa
11. Công ty phần mềm Bizzon Nha Trang