Mục tiêu đào tạo
Đóng
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Cơ cấu đào tạo

Hiện Khoa CNTT đào tạo 03 bậc học

- Sau Đại học CNTT (chuyên ngành: Công nghệ thông tin).

- Đại học CNTT (3 chuyên ngành: Mạng máy tính & truyền thông, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm).

- Cao đẳng CNTT.

2. Quy mô đào tạo

Hàng năm, Khoa CNTT tuyển sinh được 350 HSSV chính quy, 150 SV vừa học vừa làm và liên kết với các cơ sở xa trường để đào tạo các khóa liên thông đại học từ cao đẳng và trung cấp.

Tính đến nay, Khoa đã liên kết với Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo được gần 1000 HSSV; từ năm 2000, Khoa đã trực tiếp đào tạo được hơn 1500 cử nhân CNTT và 400 trung cấp.

Hiện Khoa CNTT đang quản lý:

- 800 HSSV các hệ ĐH, CĐ

- 200 SV hệ vừa học vừa làm (Liên thông lên Đại học)