Thành tích của Đội tuyển Tin học Trường Đại học Nha Trang tại các kỳ

Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng Quốc gia

 

 Năm

Trưởng – Phó đoàn

Thành viên đội tuyển

Lớp

OLYMPIC

Lập trình Sinh viên Việt Nam (ACM/ICPC)

Nơi đăng cai

Khối chuyên

Khối không chuyên

1998

Nguyễn Đức Thuần

Nguyễn Thành Bôn

CB33

Giải Nhì

 

Xếp thứ 4 toàn đoàn

ĐHSP Quy Nhơn

Nguyễn Quang Vinh

Giải Nhì

 

2001

Nguyễn Đức Thuần

Lương Thành Phú

K41

Giải Ba

 

 

Đại học QG Hà Nội

2002

Đỗ Như An

Nguyễn Đình Cường

K40

Giải Ba

 

 

Đại học Nha Trang

2003

Đỗ Như An

Lương Thành Phú

K41

 

 

Giải KK

Đại học Cần Thơ

Ngô Văn Luyến

K41

Giải KK

 

Đàm Ngọc Phát

K41

Giải KK

 

2004

Đỗ Như An

Nguyễn Đình Cường

Lê Diệp Oanh

K43

 

Giải Ba

 

Đại học Hàng Hải

Trần Tùng Dương

K45

 

Giải Ba

Lê Thị Thanh Nhàn

K42

Giải KK

 

Huỳnh Thị Châu Phú

K43

 

Giải KK

2005

Đỗ Như An

Nguyễn Đình Cường

Đàm Khánh Hữu Thể

K45

Giải Ba

 

 

ĐH KHTN TP.HCM

Lê Diệp Oanh

K43

 

Giải Ba

Trần Tùng Dương

K45

 

Giải Ba

2006

Đỗ Như An

Nguyễn Đình Cường

Đặng Quốc Nghi

K46

Giải Ba

 

 

ĐHBK Hà Nội

Trần Vũ Anh

K46

 

Giải Nhì

2008

Nguyễn Đức Thuần

Đàm Hữu Khánh Thể

Nguyễn Văn Diệt

K49

Giải Ba

 

 

ĐH KT-CN TP.HCM

Dương Nhật Tân

K48

Giải KK

 

2009

Nguyễn Đức Thuần

Đàm Hữu Khánh Thể

Lý Trung Huy

K49

Giải Ba

 

 

Đại học Nha Trang

2010

Trần Minh Văn

Trần Tùng Dương

Nguyễn Đức Tâm

K50

Giải Nhì

 

 

ĐH CN Hà Nội

Đỗ Phúc Hảo

K51

Giải KK

 

2011

Trần Minh Văn

Trần Tùng Dương

Nguyễn Xuân Nghiêm

K51

 

Giải Ba CĐ

 

Đại học Cần Thơ

Nguyễn Trọng Khiêm

K51

Giải KK

 

 

Đỗ Phúc Hảo

K51

Giải KK

 

Cup Đồng

Nguyễn Đức Tâm

 

 

 

Nguyễn Hữu Tùng

 

 

 

2012

Trần Minh Văn

Trần Tùng Dương

Nguyễn Hữu Tùng

K51

Giải Ba

 

Cup Bạc

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đỗ Phúc Hảo

K51

 

 

Nguyễn T.Thiên Nga

K51

 

 

Vũ Bảo Long

K53

Giải KK

 

 

Đào Huỳnh Phùng

K53

 

Giải KK CĐ