Giới thiệu
Minimize
Giới thiệu Khoa
Minimize

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
-------------------------------------------------------

Lịch sử hình thành và phát triển

        Khoa Kế toán – Tài chính Được thành lập theo quyết định số 386, ngày 08/4/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang trên cơ sở tách Bộ môn Tài chính và Bộ môn Kế toán với hai ngành đào tạo Kế toán và Tài chính từ khoa Kinh tế.

        Hiện nay Khoa đang đào tạo hai ngành chính, gồm Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và chuyên ngành Kiểm toán, với hơn 2.000 sinh viên chính quy và hơn 1.000 sinh viên phi chính quy; với hai bậc đào tạo chủ yếu:  Đại học, Cao đẳng. Ngoài đào tạo tại cơ sở chính của Trường ở Nha Trang và phân hiệu tại Kiên Giang, Khoa còn phối hợp với Khoa Đại học Tại chức mở các lớp đào tạo tại 17 cơ sở liên kết trên nhiều địa phương khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và cung cấp cán bộ ở các địa phương này.

        Với gần 25 năm hình thành và phát triển, kể từ khóa đào tạo đầu tiên vào năm 1996 đến nay, Khoa Kế toán – Tài chính đã đào tạo cho xã hội hàng chục ngàn sinh viên Kế toán, Tài chính ở bậc cao đẳng và đại học. Nguồn nhân lực này đã và đang làm việc ở doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính…được xã hội chấp nhận với thu nhập cao, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đất nước.

        Khoa đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế ở địa phương và sự nghiệp đào tạo của Trường. Hàng chục bài báo khoa học của các giảng viên trong Khoa đã được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Nhiệm vụ đào tạo:

        Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia về kế toán và tài chính ở bậc cao đẳng và đại học với đầy đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, thẩm mỹ, tư duy độc lập sáng tạo có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, đáp ứng được các yêu cầu xã hội; nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian, cơ quan kế toán - kiểm toán, thuế tại các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước khác.

Định hướng phát triển

1. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển các ngành đào tạo hiện có thông qua việc: đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực; xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập tiên tiến phục vụ cho đào tạo.

2. Chuẩn bị các điều kiện mở thêm các chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng tiến tới đào tạo sau đại học ở các lĩnh vực này.

3. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

        Hiện nay, Khoa có 39 giảng viên, trong đó có 6 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, 6 nghiên cứu sinh. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa phần lớn là trẻ, nhiệt tình ham học hỏi và nghiên cứu nên đã và đang đáp ứng được các yêu cầu của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, Khoa đã và đang xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, cơ quan thuế... để trao đổi kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.


Địa chỉ liên hệ

Khoa Kế toán – Tài chính

Trường Đại học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-2220968

Email: khoaketoantaichinh@ntu.edu.vn