Giới thiệu
Minimize
Thời gian biểu
Minimize

 


THỜI GIAN BIỂU HÀNG THÁNG

TT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

1

Ngày làm việc đầu tháng

Chào cờ toàn Trường

Phổ biến công tác của Trường

Toàn thể

 

2

Sau giờ học cuối, ngày chào cờ

Họp cán bộ khoa

Kiểm điểm công tác tháng trước và thông qua kế hoạch công tác tháng

Chi ủy, BCN Khoa, Trưởng/Phó BM, BCH công đoàn, bí thư đoàn khoa, bí thư chi đoàn giáo viên khoa

Phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng khoa tổ chức.

3

Sau giờ học cuối, trước ngày 5

Họp toàn khoa

Thông báo công tác tháng

Toàn thể

Ngày cụ thể sẽ thông báo trong buổi chào cờ.

4

Theo sắp sếp của Trường

Chào cờ của sinh viên Khoa

Thông báo công tác tháng

Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên

Phối hợp giữa ban chủ nhiệm khoa và đoàn khoa

5

Trước 20

Báo cáo công tác chủ nhiệm

Theo mẫu

Giáo viên chủ nhiệm

 

6

Trước 20

Bảng chấm công

Theo mẫu

 

 

7

Trước 23

Báo cáo của bộ môn

Công tác tháng, kế hoạch tháng sau của bộ môn

 

Kể cả danh sách cán bộ đi công tác

8

Trước 25

Báo cáo của khoa

Tổng kết công tác tháng, kế hoạch tháng sau của khoa

 

Gửi: Trường, Chi ủy, Công đoàn khoa, Đoàn khoa, Wesite của Khoa

Một số công việc cần chú ý:

+ Mọi công việc đều thực hiện theo các quy định và quy trình công tác mà trường đã ban hành (sẽ đưa lên trang web của Khoa);

+ Những quyết định mang tính chuyên môn quan trọng như: Mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học trong khoa… đều phải thông qua hội đồng khoa học - đào tạo khoa;

+ Những công việc liên quan đến bộ môn như: nhân sự, bồi dưỡng cán bộ, trang bị, phân công giảng dạy… Bộ môn chủ động đề xuất, khoa duyệt hoặc trình lên trường theo thẩm quyền;

+ Mọi hoạt động của khoa, bộ môn, các tổ chức đều thông báo trên trang web của khoa;

+ Kể từ 25 tháng trước đến 5 tháng sau, các đồng chí trưởng bộ môn cố gắng xắp sếp công việc, có mặt tại trường để tham gia các hoạt động của khoa;

+ Thư ký khoa chịu trách nhiệm thu thập các thông tin, báo cáo cho ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn theo lĩnh vực liên quan.