Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo lịch làm việc của văn phòng Khoa Xây dựng từ 30/3 đến 03/04/2020
3/28/2020 7:54:14 AM

Kính gửi quý thầy/ cô, đối tác và các em sinh viên lịch làm việc của CBVC khoa Xây dựng trong thời gian phòng tránh dịch bệnh Covid-19

từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020.

Chi tiết xem tại đây.