Menu Bộ môn CSXD
Đóng
  
Môn học quản lý
Đóng
Bộ môn Cơ sở xây dựng hiện đang đảm nhiệm các học phần phục vụ các chuyên ngành gồm:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

- Kỹ thuật tàu thủy


Chi tiết các học phần đảm nhiệm, xem tại đây.