Menu Bộ môn CSXD
Đóng
  
Nhân sự
Đóng

T.S. Dương Tử Tiên

- Lý lịch khoa học

- Chủ nhiệm bộ môn Cơ sở xây dựng.

- Giảng viên

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 1995. 

- Thạc sỹ ĐH Nha Trang, 2000. 

- Tiến sỹ kỹ thuật Đại học Nha Trang, 2006.

- Phụ trách môn học: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, Vật liệu kỹ thuật, 
ma sát học, Vật liệu xây dựng

- Email: tiendt@ntu.edu.vn

ThS. Phạm Tuấn Anh

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007

- Thạc sỹ Đại học Ulsan, Hàn Quốc, 2011

- Tiến sĩ tại đại học , Hà Lan.

- Phụ trách môn học: Vật liệu kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Ăn mòn và bảo vệ bề mặt vật liệu.

- Email: anhpt1@ntu.edu.vn

ThS. Lê Văn Bình

- Lý lịch khoa học

- Cán bộ PTN

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 1992

- Thạc sỹ ĐH Nha Trang, 2005

- Phụ trách môn học: Thực hành Vật liệu kỹ thuật, Thực tập chuyên ngành xây dựng.

- Email: binhlv@ntu.edu.vn

TS. Nguyễn Thắng Xiêm

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên 

- Kỹ sư ĐH Nha Trang, 2004 (nay là Đại học Nha Trang)

- Tiến sĩ ĐH Kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc, 2012

- Phụ trách môn học: Vật liệu xây dựng, Vật liệu kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật, Đồ họa vi tính

- Email: xiemnt@ntu.edu.vn

ThS. Mai Nguyễn Trần Thành

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên 

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2010. 

- Thạc sĩ Đại học Nha Trang, 2016.

- Phụ trách môn học: Họa hình - vẽ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật cơ khí, vẽ xây dựng.

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc.

- Email: thanhmnt@ntu.edu.vn