Menu Giới thiệu
Đóng
  
Nhân sự
Đóng


Trưởng Khoa - TS. Nguyễn Thắng Xiêm


- Trưởng khoa Xây dựng, kiêm Bí thư Chi bộ

- Quản lý Đào tạo, nhân sự và quản lý chung

- Điện thoại: 0944566410

- Email: xiemnt@ntu.edu.vnPhó Trưởng Khoa - PGS. TS Trần Hưng Trà


- Phó Trưởng khoa Xây dựng

- Phụ trách mảng CTSV, NCKH và quản lý tài sản

- Điện thoại: 0935272168

- Email: trath@ntu.edu.vnThư ký Khoa - Trần Thị Trang
- Thư ký khoa Xây dựng

- Phụ trách các công việc sau:

    + Thực hiện công tác văn phòng: Thực hiện công tác văn thư của Khoa,sắp xếp và quản lý các công văn đến, công văn đi, hồ sơ tài liệu của Khoa.

    + Trực văn phòng Khoa, quản lý tài sản của văn phòng Khoa theo quy định của Trường và của Khoa.

    + Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong Khoa, giảng viên thỉnh giảng của Khoa

    + Cập nhật thời khóa biểu, lịch thi, những quy định, quy chế mới dán trên bảng tin của Khoa.

     + Thông báo cho cán bộ giảng dạy những cuộc họp quan trọng của Trường và của Khoa
     
     + Và một số nhiệm vụ khác...

- Điện thoại: 01694572663

- Email: trantrangntu@gmail.com


 
Nhân sự các Bộ môn trực thuộc Khoa


- Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
- Bộ môn Cơ sở xây dựng
- Bộ môn Cơ kỹ thuật