Chi tiết thông báo
Minimize

Hướng dẫn hỗ trợ Sinh viên học E-learning
3/28/2020 11:42:55 AM

Khoa Xây dựng kính chuyển thông báo số 194/TB-ĐHNT ban hành ngày 27/3/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hướng dẫn hỗ trợ Sinh viên học E-learning đến quý thầy/ cô, quý phụ huynh và các em sinh viên. 
Chi tiết thông báo xem tại đây.