Menu Bộ môn CSXD
Đóng
  
Cơ sở vật chất
Đóng
Bộ môn đang sử dụng chung phòng thí nghiệm của Khoa Xây dựng, chi tiết:

         1. Phòng thí nghiệm Xây dựng

         2. Phòng thí nghiệm Cơ học vật liệu