Menu Bộ môn KTXD
Minimize
  
Nhân sự
Minimize

ThS. Phạm Bá Linh

- Lý lịch khoa học

- Phó giám đốc trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang ngành Động lực tàu thủy, 2000

- Kỹ sư Đại học Xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 2003

- Thạc sĩ Đại học Nha Trang, 2007

- Nghiên cứu sinh Đại học Nha Trang 2010

- Phụ trách môn học: Bê tông cốt thép 1, 2, đồ án Bê tông cốt thép 1

- Email: linhpb@ntu.edu.vn

ThS. Lê Thanh Cao

- Lý lịch khoa học

- Trưởng bộ môn Kỹ Thuật Xây dựng

- Kỹ sư Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 2009

- Thạc sĩ Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2014

- Phụ trách môn học: Kết cấu BTCT 2, Đồ án BTCT 1, Đồ án kết cấu thép 1, Kết cấu gỗ - gạch - đá, Kết cấu thép 2, Nhà cao tầng, Tin học ứng dụng.

- Nghiên cứu sinh Đại học Bách khoa, Tp Hồ Chí Minh, từ năm 2018

- Email: caolt@ntu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Hùng Việt

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài.

ThS. Bạch Văn Sỹ

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Giao thông Vận tải, năm 2008

- Thạc sĩ Đại học Giao thông Vận tải, năm 2013

- Phụ trách môn học: Cơ học đất, Nền móng, Đồ án nền móng, Trắc địa

- Email: bachsy@ntu.edu.vn

ThS. Phan Thanh Dược

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài.

TS. Trần Quang Huy

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Hồng Bàng TP. HCM, 2005

- Thạc sĩ Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2007

- Tiến sĩ tại ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc, 2018.

- Phụ trách môn học: Kỹ thuật thi công, Đồ án KTTC, Địa chất công trình, Tổ chức thi công

- Email: huytq@ntu.edu.vn

ThS. Lê Thái Sơn

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010

- Thạc sĩ ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc.

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại ĐH Newcastle, Australia

- Phụ trách môn học: Cơ học đất, Nền móng, Đồ án nền móng, Trắc địa 

- Email: sonlt@ntu.edu.vn

ThS. Phạm Xuân Tùng

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2011

- Thạc sĩ Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2014

- Phụ trách môn học: Kết cấu thép.

- Email: tungpx@ntu.edu.vn

ThS. Đặng Quốc Mỹ

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2011

- Thạc sĩ tại ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc, 2017.

- Phụ trách môn học: Tin học ứng dụng, Dự toán.

- Email: mydq@ntu.edu.vn

ThSHồ Chí Hận

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2011

- Thạc sĩ tại ĐHQG Pukyong, Hàn Quốc, 2019. Chuyên ngành Quản lý xây dựng.

- Phụ trách môn học: Kỹ thuật thi công, Đồ án Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công.

- Email: hanhc@ntu.edu.vn

 
 

ThSLê Quốc Thái

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, năm 2004.

- Thạc sĩ ĐH Wollongong, Australia, 2013.

- Phụ trách môn học: Tiếng anh Chuyên ngành Xây dựng, Tổ chức thi công, Đồ án Kỹ thuật thi công.

- Email: thailq@ntu.edu.vn

 
 

ThSTrần Quang Duy

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học giao thông vận tải năm 2009

- Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

- Nghiên cứu sinh tại ĐHQG Pukyong, Hàn Quốc, từ năm 2018

- Phụ Trách môn học: Dự toán

 

 
Ths. Trần Quốc Việt

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang 2014

- Thạc sĩ tại ĐHQG Kỹ thuật sông Đông, Rostov, Liên bang Nga, 2017

- Phụ trách môn học: Vẽ Xây dựng, TH Vẽ Xây dựng trên máy tính

 

 
ThS. Nguyễn Hữu Diệu
 
- Lý lịch khoa học

 - Giảng viên
 
- Kỹ sư Đại học Nha Trang 2014 
 
- Thạc sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, 2018. 
 
- Phụ trách môn học: Kết cấu thép 1
 
- Email : dieunh@ntu.edu.vn