Menu Hợp tác ĐN
Minimize
  
Hợp tác quốc tế
Minimize
Khoa Xây dựng hiện có quan hệ hợp tác với các đại học:
+ Đại học Kỹ thuật Liberec (Cộng hòa Séc)
+ Đại học Bách khoa Nagaoka (Nhật Bản),
+ Đại học Kyung Hee University (Hàn Quốc).