XUẤT BẢN
Minimize
 STT  Tên sách
 Tác giả
 Nhà xuất bản
 1  Sức bền Tàu thuỷ
 PGS.TS Trần Gia Thái  NXB Khoa học & Kỹ thuật
 2  Kết cấu Tàu thủy
 PGS.TS Trần Gia Thái  NXB Khoa học & Kỹ thuật
 3 Tính toán, thiết kế
kết cấu Tàu Thủy
 PGS.TS Trần Gia Thái  NXB Khoa học & Kỹ thuật
 4 Tự động hóa thiết kế Tàu thủy  PGS.TS Trần Gia Thái  NXB Khoa học & Kỹ thuật
 5 Tính độ bền Kết cấu tàu thủy
bằng phương pháp PTHH
 PGS.TS Trần Gia Thái  NXB Khoa học & Kỹ thuật