Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Khoa Kế toán - Tài chính 3/15/2020 11:28:09 PM
 Khoa Kế toán tài chính, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học; Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang.
Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính 9/24/2019 10:52:35 AM
HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG" Khoa Kế toán - Tài chính 6/11/2019 9:45:27 PM
 Sáng ngày 08/06/2019, tại trường Đại học Đà Lạt, Khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu trong kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng".
Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0" Khoa Kế toán - Tài chính 5/27/2018 2:28:25 PM
 Chiều 25/05/2018, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2018 với chủ đề “Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0” tại trường Đại học Nha Trang.
Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017 Khoa Kế toán - Tài chính 6/2/2017 10:07:28 AM
 Chiều 26/05/2017, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với khoa Kế toán trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2017 với chủ đề “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP” tại hội trường số 1, trường Đại học Nha Trang.
Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016 Khoa Kế toán - Tài chính 4/25/2016 2:58:52 PM
 Trong những năm qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC Khoa Kế toán - Tài chính 10/6/2015 8:51:06 AM
 Ngày 01/10/2015, tại trường Đại học Nha Trang, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường đã nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tiền gửi định kỳ của khách hàng cá nhân
Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính" Khoa Kế toán - Tài chính 5/12/2015 9:17:54 AM
 Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập khoa Kế toán Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Kế toán – Tài chính trường Đại Học Nha Trang.
Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính 1/5/2013 2:31:44 PM
 Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tối 11 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường số 3 Trường Đại học Nha Trang, Khoa Kế toán Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm Khoa Kế toán - Tài chính 5/3/2012 8:29:37 AM
 Ngày 05 tháng 04 năm 2012, Khoa Kế toán – Tài chính đã tổ chức thành công buổi thuyết trình về cách tạo lập vốn cho doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm do GS Michael E

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 11 tin)