HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG" 

Khoa Kế toán - Tài chính 6/11/2019 9:45:27 PM
Sáng ngày 08/06/2019, tại trường Đại học Đà Lạt, Khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu trong kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng".
        Hội thảo "Nghiên cứu trong kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng" quy tụ 26 bài tham luận của các giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ Khoa Kế toán – Tài chính, Khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang, Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Đà Lạt, Khoa Tài chính - Kế toán trường đại học Thái Bình Dương. Các bài tham luận trong kỷ yếu hội thảo được trình bày theo 3 nội dung lớn:
      Một là, các quan điểm nghiên cứu lý thuyết/mô hình về kế toán quản trị, kế toán công, xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc vào Việt Nam, quản lý lợi nhuận, nghề nghiệp kế toán kiểm toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,.
     Hai là, các quan điểm nghiên cứu lý thuyết/mô hình trong lĩnh vực Tài chính:
       Ba  là, các quan điểm nghiên cứu lý thuyết/mô hình trong lĩnh vực Ngân hàng.


          Có 6 tham luận được trình bày tại hội thảo bao gồm: 
    (1) "Bàn về kế toán quản trị chi phí trong môi trường sản xuất kinh doanh hiện đại" của tác giả ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Đà Lạt;
    (2) "Quản lý thuế nhà thầu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ số và thương mại điện tử tại Việt Nam" của ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú và ThS. Mai Diễm Lan Hương, Khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Nha Trang;
    (3) "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam" của ThS. Ngô Xuân Ban và ThS. Nguyễn Tuấn, Khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Nha Trang; 
    (4) "Thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết" của ThS. Nguyễn Hoàng Nhật Hoa, Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Đà Lạt;
    (5) "Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam, chi nhánh thị xã Hà tiên, tỉnh Kiên giang" của ThS. Lê Thị Ngọc Thiện, Đại học Thái Bình Dương và Tiêu Tường Phục - Giám đốc CN Ngân hàng Agribank Hà Tiên, Kiên Giang;
    (6) "Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của NHTM CP Việt Nam" của nhóm tác giả ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung và ThS. Hoàng Văn Tuấn, Đại học Nha Trang.
     Hội thảo đã thực sự tạo ra được một diễn đàn trao đổi học thuật giúp các giảng viên, các nhà khoa học cùng nhìn nhận, đánh giá những thuận lợi và thách thức trong nghiên cứu lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng; cũng như những cơ hội và thách thức của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, ngân hàng; đánh giá thực tế việc công bố thông tin của các công ty niêm yết;...; từ đó cần hoàn thiện, đổi mới các chính sách tài chính, kế toán để phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0.
Hội thảo cũng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa giảng viên Khoa KTTC, trường Đại học Nha Trang và giảng viên khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Đà Lạt. Từ cơ sở ấy, hội thảo hứa hẹn đã đóng góp nhiều giải pháp hữu hiệu, giúp cho giảng viên nắm bắt kịp thời những thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, từ đó có những thay đổi để thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0; Đồng thời qua hội thảo, góp phần tăng cường hợp tác trong tương lai giữa Khoa KTTC, trường Đại học Nha Trang và Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Đà Lạt.

Một số hình ảnh tại Hội Thảo:Các tin cùng thể loại
+ Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
+ Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên
+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
+ Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
+ Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên
+ Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"
+ Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC
+ Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính"
+ Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017
+ Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016