Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên 

Khoa Kế toán - Tài chính 9/24/2019 10:52:35 AM

       
         Hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa KTTC ngày được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Trong thời gian gần đây, Giảng viên của Khoa có nhiều bài báo được công bố ở Tạp chí quốc tế có chỉ số SCOPUS, ESCI; cụ  thể các tác giả có bài báo công bố như sau:

(1)  NGUYEN Thanh Cuong & NGUYEN Huu Manh (2019). “Modeling Stock Price Volatility: Empirical Evidence from the Ho Chi Minh City Stock Exchange in Vietnam”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6(3), 19-26. (SCOPUS, ESCI).

(2)  NGUYEN Thanh Cuong, BUI Manh Cuong, & PHAM Đinh Tuan (2019). “Corporate Capital Structure Adjustments: Evidence from Vietnam Stock Exchange Market”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6(3), 41-53. (SCOPUS, ESCI).


Các tin cùng thể loại
+ Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
+ HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG"
+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
+ Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
+ Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên
+ Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"
+ Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC
+ Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính"
+ Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017
+ Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016