Thông báo

MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KH&CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 56
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(26-02-2020))

         Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC được biết và viết bài tham luận cho "Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56" tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang ngày 15&16/5/2020 (file đính kèm). 
        Chủ đề của hội thảo "Các trường đại học kỹ thuật với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ". Nội dung của bài viết, thể lệ bài viết xin tham khảo thông báo mời viết bài.
        Thời gian nhận bài:
               - Tóm tắt bài tham luận:  trước ngày 30/3/2020
               - Toàn văn bài tham luận:  trước ngày 20/4/2020
         Bài viết xin gửi về địa chỉ email: clbkhcn56@ntu.edu.vn, thông tin chi tiết về hội thảo vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng KHCN (Điện thoại: 0932410086).
------------------------------------------------
File đính kèm: Thông báo mời viết bài
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...