Thông báo

THÔNG BÁO XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG VÀ ĐỀ TÀI SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2020
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(09-03-2020))

Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đợt 1 năm 2020, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC và sinh viên trong Trường được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia xét duyệt đề tài.
Thời gian xét duyệt: 
        - Đề tài cấp trường: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 6/4/2020
        - Đề tài sinh viên: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 20/4/2020
Hồ sơ, quy trình xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 xem chi tiết trong thông báo 140/TB-ĐHNT.
Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phòng KHCN (ĐT 0932.410.086) đễ được hỗ trợ.

File đính kèm:
1. Thông báo 140/TB-ĐHNT
2. Mẫu 1: Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp trường
3. Mẫu 2: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
4. Mẫu 3: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường
5. Mẫu 4: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài sinh viên
6. Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài cấp trường
7. Mẫu 6: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài sinh viên
8. Mẫu 7. Danh mục đề tài cấp trường/sinh viên
9. Quyêt định số 291. Quy định mức chi đối với đề tài NCKH cấp trường và sinh viênThông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...