CÁC DỰ ÁN
Đóng
 STT

Tên đề tài và mã số

Chủ nhiệm (CN)/

Cộng tác viên (CTV)

Cấp

Thời gian

Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 1

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng rạn nhân tạo tại vùng biển Nghệ An

Chi cục KT&BVNLTS Nghệ An - CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

 

Tỉnh – Nghệ An

2011-2012

Tốt

 2

Sơ chế và bảo quản sản phẩm trên biển

Phan Xuân Quang – CN

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Đức Sĩ – CTV

Nguyễn Y Văng - CTV

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2011 - 2013

Tốt

 3

Mô hình lồng bẫy tại Quảng Ngãi

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 4

Mô hình lồng bẫy tại Khánh Hòa

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Thảo – CTV

Nguyễn Đức Sĩ – CTV

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 5

Mô hình lồng bẫy tại Ninh Thuận

Trần Đức Phú – CN

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 6

Mô hình lồng bẫy tại Phú Yên

Trần Đức Phú – CN

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Văn Nhuận - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 7

Mô hình lồng bẫy tại Bình Thuận

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 8

Mô hình lồng bẫy tại Vũng Tàu

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 9

“Mô hình khai thác bằng lồng bẫy cải tiến” tại Nghệ An

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 10

“Mô hình khai thác bằng lồng bẫy cải tiến” tại Hà Tĩnh

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 11

“Mô hình khai thác bằng lồng bẫy cải tiến”  tại Quảng Trị

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Trung tâm Khuyên nông - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2010-2011

Tốt

 12

Triển khai quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản vịnh Nha Trang

Trần Đức Phú - CN

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Tỉnh – Khánh Hòa

2011

Tốt

 13

Hỗ trợ tiếp nhận công nghệ khai thác hải sản bằng lồng bẫy cải tiến cho ngư dân tại Khu Kinh tế Dung Quất và vùng ven

Nguyễn Trọng Thảo – CN

Nguyễn Văn Nhuận - CTV

Nguyễn Trọng Lương - CTV

Tỉnh – Quảng Ngãi

2010-2011

Tốt

 14

Xây dựng mô hình chà rạo tại Nhơn Lý, tp Quy Nhơn, Bình Định

Hoàng Văn Tính - CN

Phạm Văn Thông - CTV

FSPS II Bình Định

2010

Xuất sắc

 15

Thử nghiệm thiết bị thu thả câu cá ngừ đại dương của Seafdec

Nguyễn Trọng Thảo -CTV

Cục khai thác & BVNL - Seafdec

2008

Tốt