ĐỀ TÀI ĐÃ, ĐANG NGHIÊN CỨU
Đóng
STT

Tên đề tài và mã số

Chủ nhiệm (CN)/ Cộng tác viên (CTV)

Cấp

Thời gian

Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 1

“Nghiên cứu và thử nghiệm ngư cụ phòng tránh cá nhám tại vùng biển Bình Định”

Chi cục KT&BVNLTS Bình Định -CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Phạm Văn Thông - CTV

Tỉnh

2011

Tốt

 2

Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nguyễn Trọng Lương – CN

Trần Đức Phú – CTV

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Y Vang - CTV

Tỉnh – Ninh Thuận

2011-2013

Tốt

 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Nguyễn Phong Hải – CTV

Nguyễn Văn Nhuận - CTV

Bộ Giáo dục & Đào tạo

2010-2011

Tốt

 3

Nghiên cứu cải tiến lồng, bẫy truyền thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản.

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Tỉnh – Ninh Thuận

2010-2011

Tốt

 4

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ khu neo đậu tránh trú bão tại sông Tắc, Nha Trang phục vụ công tác quản lý tàu cá neo đậu

Phạm Văn Thông – CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Trường – Đại học Nha Trang

2010

Tốt

 5

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây, vó, mành, chụp mực).

Trần Đức Phú - CTV

Cấp Bộ NN&PTNT

2009-2010

Khá

 6

Nghiên cứu sử dụng ánh sáng đèn ngầm trong nước và ánh sáng màu cho nghề lưới vây xa bờ biển miền Trung và miền Nam

Nguyễn Đức Sĩ - CTV

Bộ NN&PTNT

2008-2010

Khá

 7

Chuyển giao kỹ thuật khai thác bằng lồng bẫy cho ngư dân tỉnh Quảng Bình” mã số B2007 – 13 -23TĐ

Nguyễn Trọng Thảo –CN

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Phạm Văn Thông - CTV

Bộ GD & ĐT

2007-2008

Tốt

 8

“Qui hoạch tổng thể phát triển nghề khai thác hải sản huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị”. Mã số đề tài: B2006 – 13 - 14TĐ.

Hoàng Hoa Hồng - CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Bộ GD & ĐT

2006-2008

Khá

 9

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức sản xuất an toàn trên biển cho tàu thuyền nghề câu cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Đức Sĩ - CTV

Bộ

 

2007-2008

 Khá

 10

Khai thác máy dò ngang cho nghề lưới vây xa bờ ở vùng biển Cà Mau

Trần Đức Phú - CN

Bộ Giáo dục & đào tạo

2005-2006

Khá

 11

Ứng dụng kỹ thuật khai thác cá ngừ bằng nghề lưới vây khơi của Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng.

Trần Đức Phú - CTV

Bộ Thủy sản

2002-2004

Khá

 12

Điều tra thực trạng việc sử dụng nguồn sáng trong nghề lưới vây xa bờ ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Cà Mau

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Bộ

2002-2004

Khá

 13

Nghiên cứu thực trạng an toàn lao động trong ngành khai thác thuỷ sản ở tỉnh Khánh Hoà

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Bộ

2000-2002

Khá

 14

Đánh giá hiệu quả kinh tế của một cặp tàu lưới kéo xa bờ của tỉnh Cà Mau khai thác tại vùng biển Tây Nam Bộ

Nguyễn Quốc Khánh – CN

Trường

2002-2003

Tốt

 15

Lựa chọn cỡ loại tàu cho nghề lưới kéo xa bờ của tỉnh Cà Mau

Nguyễn Quốc Khánh – CN

Trường

2001-2002

Tốt

 16

Tìm hiểu thực trạng bảo hộ lao động trong sản xuất nghề lưới kéo tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Trường

1999-2000

Khá

 17

Tìm hiểu ảnh hưởng ảnh hưởng của nguồn sáng đến đối tượng đánh bắt của nghề lưới vây ở tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Trường

1997-1998

Khá