Nghiên cứu khoa học
Minimize

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đã thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học, kỷ yếu khoa học và báo cáo khoa học như sau:  

1. Đề tài, dự án khoa học các cấp 

2. Bài báo khoa học

3. Kỷ yếu khoa học

4. Báo cáo khoa học

* Cơ sở dữ liệu đề tài NCKH và các công trình đã công bố của BM Công nghệ Thực phẩm gồm: Đề tài NCKH, Luận án tiến sỹ, Luận văn thạc sỹ, Bài báo khoa học và Kỷ yếu hội thảo.   Xem file đính kèm

Một số sản phẩm khoa học của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm


Đồ hộp quả, thịt

 Cà phê rang xay NTU

Các sản phẩm viên nang, rượu thảo dược,...