Chương trình học phần
Minimize
Chương trình đào tạo ngành CNTP  File pdf

Đề cương học phần bậc Đại học và Cao đẳng

1. Công nghệ đường mía, bánh kẹo   File pdf
2. Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới   File pdf
3. Kỹ thuật thực phẩm   File pdf
4. Thiết bị chế biến thực phẩm   File pdf
5. Thực tập sản xuất 1   File pdf
6. Thực tập sản xuất 2   File pdf
7. Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm   File pdf
8. An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm   File pdf
9. Công nghệ đồ hộp thực phẩm   File pdf
10. Hóa học thực phẩm  File pdf
11. Công nghệ rượu, bia, nước giải khát và thực phẩm truyền thống  File pdf
12. Công nghệ thịt, cá, trứng, sữa  File pdf
13. Kiến tập nhà máy   File pdf
14. Công nghệ đồ hộp thủy sản   File pdf
15. Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm  File pdf
16. Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng  File pdf
17. Thực hành Công nghệ đường mía, bánh, kẹo  File pdf

Đề cương học phần bậc Cao học

1. Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong công nghiệp thực phẩm  File pdf
2. Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm  File pdf
3. Khoa học cảm quan va thị hiếu thực phẩm của người tiêu dùng  File pdf
4. Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản  File pdf