Tài liệu chuyên môn
Minimize

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đã biên soạn các tài liệu sau 

A. Bài giảng 

1. Tiếng Việt

- Công nghệ rượu, bia, nước giải khát (Nguyễn Văn Tặng).

- Công nghệ lạnh thực phẩm (Vũ Duy Đô, Lê Thị Tưởng). ĐCCT TC (tín chỉ)   ĐCCT ĐH (tín chỉ)

- Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả (Nguyễn Văn Tặng). ĐCCT ĐH (tín chỉ)

- Công nghệ đồ hộp thực phẩm (Mai Thị Tuyết Nga). ĐCCT ĐH (tín chỉ)

- Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm (Lê Thị Tưởng). ĐCCT ĐH (niên chế)

- CN chế biến thịt, cá, trứng, sữa (Vũ Duy Đô, Phan T. Khánh Vinh). Đề cương chi tiết

- Công nghệ chế biến tinh bột, bánh kẹo (Mai Thị Tuyết Nga, Nhâm Văn Điển, Nguyễn Thị Hằng). Đề cương chi tiết

- Công nghệ sản xuất đường mía (Thái Văn Đức). Đề cương chi tiết

- Các quá trình CN cơ bản trong SX thực phẩm (Trần Thanh Giang). ĐCCT ĐH (niên chế)

- Phát triển sản phẩm (Trần Thị Luyến, Huỳnh Thị Ái Vân). Đề cương chi tiết

- CNSX TP truyền thống (Trần Thị Luyến, Nhâm Văn Điển, Nguyễn Thị Hằng). Đề cương chi tiết

- An toàn lao động (Thái Văn Đức). Đề cương chi tiết

2. Tiếng Anh

* Nguyen Van Tang. 2006. The English-Vietnamese Dictionary in Coffee Technology.

* Nguyen Van Tang. 2006. Coffee Technology.

* Nguyen Van Tang. 2010. Technology of Food Fermentation.   Click here

* Nguyen Van Tang. 2010. Bioactive Compounds in Foods and Funtional Foods (preparing). 

B. Giáo trình

- Công nghệ chế biến sản phẩm lên men (Trần Thị Luyến, 1998).

- Chế biến cà phê hoà tan (Nguyễn Văn Tặng, 2009).     Giáo trình  

- Đóng gói và bảo quản cà phê bột (Nguyễn Văn Tặng, 2009).     Giáo trình  

- Hướng dẫn thực hành công nghệ thực phẩm (Bộ môn CNTP, 2008).

- Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống (Trần Thị Luyến, 2009).

- Công nghệ sản xuất chè, cà phê, ca cao (Nguyễn Văn Tặng và Nguyễn Thị Hiền, 2010).     Giáo trình