Hoạt động kiến tập của Sinh viên
Minimize
HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CHUYÊN NGÀNH CNTP THÁNG 4/2015

Trong hai ngày 04 và 06/4/2015 Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức cho hai đoàn sinh viên chuyên ngành CNTP đi kiến tập tại Công ty Yến sào Khánh Hòa và Nhà máy bia Việt Đức. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên tìm hiểu thực tế dây chuyền sản xuất các sản phẩm nước yến, bia. Qua đợt kiến tập này giúp sinh viên hiểu rõ hơn công nghệ cũng như thiết bị sử dụng trong sản xuất.

Một số hình ảnh của đợt kiến tập:


Kiến tập tại Công ty Yến Sào Khánh HòaKiến tập tại Nhà máy bia Việt Đức