Enter Title
Minimize


NGÀNH ĐÀO TẠO
Từ 1959 - 1995: Đào tạo 1 chuyên ngành Chế biến Thủy sản
Từ 1996: Đào tạo thêm chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
        Từ 2013: Đào tạo thêm 2 ngành Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

BẬC ĐÀO TẠO
Tiến sĩ: 02 ngành Công nghệ chế biến thủy sản (từ 1988) và Công nghệ sau thu hoạch (từ 2014). Đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ chế biến thủy sản theo Đề án 911 (từ 2014). 
            Thạc sĩ: 03 ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Thực phẩm 
            Đại học: 04 ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
            Cao đẳng: Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm
            Trung cấp: Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm   
 


HỆ ĐÀO TẠO
Hệ chính qui: Đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang
            Hệ vừa học vừa làm: Đào tạo tại các tỉnh trọng điểm nghề cá của 3 miền Bắc, Trung, Nam
 
QUY MÔ ĐÀO TẠO
Tuyển sinh: khoảng 500 SV/năm
            Sinh viên chính quy:  gần 2000
            Học viên cao học: 20-30 học viên
            Nghiên cứu sinh: 05

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO 
Gần 55 năm, khoa Công nghệ Thực phẩm đã đào tạo được:
                        Hơn 5000 Kỹ sư Chế biến Thủy sản
                        Hơn 2000 Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
                        Hơn 1000 Cử nhân cao đẳng Chế biến Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm
                        Hơn 100 Công nhân kỹ thuật Công nghệ Thực phẩm
                        14 Tiến sĩ
                        155 Thạc sĩ