Enter Title
Minimize

Đoàn Khoa – Liên Chi hội khoa CNTP là một trong những Đoàn khoa – LCH Khoa dẫn đầu về công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường Đại học Nha Trang. Đoàn khoa – LCH Khoa CNTP luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của Chi Bộ, BCN khoa, Đoàn trường, chính điều đó đã tạo nhiều thuận lợi làm tiền đề cơ bản cho các hoạt động và phong trào của Đoàn khoa – LCH Khoa phát triển.

            Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các chi đoàn và trong BCH Đoàn khoa đa số là những đồng chí hăng hái, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, làm động lực tốt cho việc phát triển phong trào Đoàn ngày một đa dạng, phong phú hơn.

            Trong những năm qua, Đoàn khoa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào sinh viên và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào thành tích chung của toàn trường trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên. Đoàn khoa CNTP luôn luôn vươn lên và khẳng định mình trên mọi lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, học tập – nghiên cứu khoa học, các phong trào văn hoá, văn nghệ cũng như công tác Đoàn và phát triển Đảng. Đoàn khoa luôn hướng vào mục tiêu đào tạo chung của Trường là hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; luôn tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, có kiến thức văn hoá, khoa học, công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng góp phần có hiệu quả làm cho dân giàu nước mạnh đưa đất nước tiến kịp thời đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

            Ngày nay, cùng với sự lớn mạnh của toàn trường, và của Khoa CNTP, Đoàn khoa cũng đề ra những chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, nhằm phát huy hết thế mạnh của tập thể Đoàn khoa để có thể cùng Chi bộ-Khoa và Đoàn trường làm tốt công tác Đoàn và phong trào sinh viên, xứng đáng là một Đoàn khoa xuất sắc trong toàn trường.