Enter Title
Minimize


Chi ủy gồm 3 đồng chí:

o     Đ/c Vũ Ngọc Bội:  Bí thư Chi bộ

o     Đ/c Mai Thị Tuyết Nga:  Phó Bí thư

o     Đ/c Thái Văn Đức: Chi ủy viên 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ KHOA CNTP (16 đồng chí)
     

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

CHỨC VỤ

1

Vũ Ngọc Bội

13/04/1966

16/04/2003

16/04/2004

Bí thư

2

Mai Thị Tuyết Nga

23/12/1971

01/08/2002

01/08/2003

P. Bí thư

3

Thái Văn Đức

19/07/1974

06/05/2006

06/05/2007

Ủy viên

4

Nguyễn Thuần Anh

30/06/1969

21/07/2006

21/07/2007

 

5

Vũ Duy Đô

16/09/1954

26/10/1974

26/10/1975

 

6

Ngô Thị Hoài Dương

02/08/1972

04/02/2005

04/02/2006

 

7

Nguyễn Thị Mỹ Hương

02/03/1970

21/08/2006

21/08/2007

 

8

Nguyễn Thị Hằng

06/05/1984

29/09/2005

29/09/2006

 

9

Nguyễn Anh Tuấn

12/10/1959

19/04/2007

19/04/2008

 

10

Nguyễn Đại Hùng

28/03/1962 

 04/08/1989

04/08/1990 

 

11

Nguyễn Phước Hòa

12/09/1956 

 18/09/2009 

18/09/2010


12

Trần Thị Mỹ Hạnh

10/02/1978

18/10/2008

18/10/2009

 

13

Trần Văn Vương

19/06/1978

15/04/2011

15/04/2012

 

14

Đỗ Lê Hữu Nam

22/11/1983

24/06/2007

24/06/2008


15

Lê Thị Tưởng

02/05/1980

12/12/2012

Dự bị

 

16

Phạm Văn Đạt

13/01/1978

12/12/2012

Dự bị