Enter Title
Minimize

Hoạt động hợp tác giữa khoa CNTP và các doanh nghiệp như sau

-         Công ty Dịch vụ-Công nghệ Tương lai: Năm học 2011-2012 ủng hộ 20 suất học bổng cho sinh viên (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị 100 triệu đồng).

-         Công ty Nutifood.

-         Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú: Khoa đã ký kết và đang thực hiện hợp đồng tư vấn cho Công ty.

-         Công ty CP Nha Trang Seafoods F17: Thường xuyên tiếp nhận sinh viên đến thực tập và các đoàn khách của Khoa, Trường đến tham quan. Ban lãnh đạo Công ty tham gia vào quá trình đào tạo đại học và thạc sĩ cho Khoa.

-         Các Công ty bia Việt Đức, Công ty bia Miền Trung, Công ty Tân Quang Minh, Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre, v.v… thường xuyên tiếp nhận sinh viên đến thực tập.

-         Công ty Yến Sào Khánh Hòa:

o       Thường xuyên tài trợ cho các hoạt động phong trào của Khoa.

o       Hợp tác với Khoa trong phát triển sản phẩm mới (như sữa chua tảo Spirulina (Spirulina platensis))