Giới thiệu
Minimize
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2020
Trình độ đại học:
-Ngành CN Kỹ thuật hoá học (7520301), Chỉ tiêu 50 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Ngọc 01213666096, link CNKT Hóa học

-Ngành CN Chế biến thủy sản (7540105) , 2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; công nghệ sau thu hoạch. Chỉ tiêu
 60 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Bách 0989975825, Thầy Bảo 0995385288, link CN Chế biến
, link CN Sau Thu Hoạch

-Ngành CN Thực phẩm (7540101), gồm 2 Chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Chỉ tiêu 180 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431, link ĐBCL&ATTP

Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, Thầy Minh 0918010755
  
Hướng tới
Minimize

Chào mừng 30-4, 1-5                                                   
  
Đổi mới PPGD
Minimize
  
Học bổng-việc làm
Minimize
  
Kỷ yếu học tốt
Minimize