Enter Title
Minimize

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH

Hiện nay, Nhà trường đã trang bị cho Khoa CNTP 1 văn phòng Trưởng khoa, 1 văn phòng Phó trưởng khoa, 1 văn phòng khoa, 5 văn phòng làm việc cho các bộ môn, 1 văn phòng cho Pháp ngữ và Đoàn khoa.