Chi tiết thông báo
Minimize

Phân viện hải sản phía Nam tuyển dụng
6/19/2020 1:51:30 PM

Phân viện Hải sản phía Nam cần tuyển dụng 02 Nghiên cứu viên:

-          Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ Sau thu hoạch, Chế biến Thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Máy và thiết bị lạnh, ưu tiên bằng khá trở lên.

-          Nam giới, có thể chịu được sóng gió khi đi biển.

Mức lương:

Hưởng lương theo ngạch viên chức theo hệ số và bậc lương của nhà nước.

Thu nhập (ngoài lương): Tiền công từ hợp đồng, đề tài, dự án ( Viết báo cáo, phân tích mẫu, điều tra, khảo sát..)

Công tác phí: Theo chế độ công tác phí của nhà nước, đề tài, riêng bồi dưỡng đi biển > 500.000đ/ngày/người.

Thưởng: Thưởng lễ, tết,

Nghỉ phép: 12 ngày / năm

Cơ hội đào tạo: tham dự các khóa học đào tạo trong các lĩnh vực đầu ngành, cơ hội học tập nước ngoài..

Chỗ ăn ở: Nhà công vụ

-          Địa chỉ làm việc:  Thành phố Vũng Tàu

Hồ sơ và liên hệ vui lòng xem 2 hình đính kèm.

Trân trọng.