Chi tiết thông báo
Minimize

Tuyển dụng Công ty Hải Nam, Phan Thiết, Bình Thuận
5/21/2020 7:03:55 PM

Công ty Hải Nam, Phan Thiết, Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng 4 Kỹ thuật xưởng(QC), và 2 nhân viên phòng quản lý chất lượng (QA). Tốt nghiệp các ngành: Chế biến thủy sản, CN Thực phẩm, CN Sinh học từ cao đẳng trở lên. Quyền lợi: lương, thưởng, cơm trưa chỗ ở cho kĩ sư ở xa Chi tiết liên hệ: Giờ hành chính Cô Thủy 02523811608 - 0908030908, email thuy.ntt@hainam.vn Hoặc anh Hậu 0987210043, email hau.vp@hainam.vn ( Cựu sv khóa 57 CBTS) Trân trọng.