Giới thiệu
Minimize

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm được thành lập vào tháng 3 năm 2000. Chức năng của Bộ môn là cùng với Khoa tổ chức, quản lý công tác đào tạo bậc đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm. Đến nay, Bộ môn đã tham gia đào tạo hàng ngàn kỹ sư và cử nhân cao đẳng Công nghệ Thực phẩm. Các môn học chuyên ngành do Bộ môn giảng dạy bao gồm: Công nghệ lạnh thực phẩm; Công nghệ đồ hộp thực phẩm; Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều; Công nghệ rượu, bia, nước giải khát; Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm; Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa; Công nghệ sản xuất bánh kẹo bánh kẹo; Công nghệ sản xuất đường mía; Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm; Phát triển sản phẩm; Công nghệ sản xuất các sản phẩm truyền thống; An toàn lao động.

Tổng số cán bộ, giảng viên của Bộ môn hiện nay là 12 người bao gồm 02 PGS, 05 TS, 01 NCS, 03 ThS và 01 CN.


STT

Họ và tên Học hàm/Học vị Chức danh Điện thoại/email Hình ảnh
 1  Vũ Ngọc Bội  PGS.TS  GVCC
 0903595139
boivn@ntu.edu.vn

 2

Mai Thị Tuyết Nga

TS

GVC

 0914074318

ngamtt@ntu.edu.vn

 

3

Thái Văn Đức

TS

GVC

0913417474 
ductv@ntu.edu.vn


4

Lê Thị Tưởng 

TS

GVC

 0905474606


5

Trần Thanh Giang

ThS

GV

 0914462382
giangtt@ntu.edu.vn

 

6

Phan Thị Khánh Vinh

TS

GV

0905553437
vinhptk@ntu.edu.vn

  

7

Huỳnh Thị Ái Vân

ThS

GV

0906137009

 

8

Nguyễn Thị Hằng

NCS

GV

0943870325
hangnt@ntu.edu.vn

9 Nguyễn Thị Mỹ Trang

ThS

GV

0982890695
trangntm@ntu.edu.vn


 
10 Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

GVCC

0918010755
minhnv@ntu.edu.vn

 
 11

Nguyễn Văn Tặng

TS  GV
 
0905228671

tangnv@ntu.edu.vn
vantang.nguyen@uon.edu.au

 
 12 Phạm Thị Như Trang CN   Thư ký Khoa  0976931685
trangptn@ntu.edu.vn